Ako u svom radu često koristite Microsoft Excel i poznajete njegove osnove, a želita da naučite napredne mogućnosti kojima ćete olakšati svakodnevni posao pogledajte šta obuhvata program kursa ExceliT.

Pogledajte demo na osnovu podataka FIFA World Cup.
Detaljnije analize možete raditi na linku.